Het zorgstelsel in 2020

Het jaar 2020 staat voor veel veranderingen in het zorgstelsel. De taken van de overheid en gemeente betreffende de zorg in Nederland veranderen drastisch. De overheid gaat namelijk veel ondersteuning in de zorg uit handen geven aan de lokale gemeenten. Dit betekend dat vanaf 1 januari 2018 mensen die thuiszorg of ondersteuning nodig hebben dit bij de gemeente moeten aanvragen. De gemeente neemt ook de taken van begeleiding en dagbesteding op zich. Daarnaast valt het beschermd wonen via de GGZ in 2020 ook onder de zorgtaken van de gemeente.

Op welke toeslagen heb ik recht?
Dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. In Nederland kan u recht hebben op Zorgtoeslag, Huurtoeslag, Kinderopvangtoeslag en Kinderbijslag.

De taak van de zorgverzekeraar in het zorgstelsel van 2020 veranderd ook omdat deze de verpleging en verzorging thuis moet gaan regelen via de gemeente. Zo krijgen de mensen die veel zorg nodig hebben een op maat gemaakt zorgpakket. Dit zorgpakket sluit precies aan bij de zorg die de persoon nodig heeft. Hierdoor zal er een grote verspreiding van het Nederlandse zorgnetwerk ontstaan en er effectieve omgegaan kunnen worden met zorgbudgetten.

Wat wilt u precies weten over het nieuwe zorgstelsel?

Zorgstelsel 2020 Belangrijke veranderingen zorg 2018
Jeugdwet Langdurige zorg
WMO en de participatiewet

Waarom is het zorgstelsel aangepast

Het zorgstelsel wordt elk jaar aangepast en efficiënter gemaakt zodat de hulp daadwerkelijk terecht komt bij de juiste mensen. Hierdoor blijft de zorg en ondersteuning in Nederland ook in 2020 goed geregeld. Het zorgstelsel ontwikkelt zich om zo de veranderende maatschappij bij te blijven. Enkele voorbeelden hiervan zijn; het feit dat ouderen langer thuis willen blijven wonen en mensen met een beperking graag zo zelfstandig mogelijk willen leven. Om dit te bereiken is er een reorganisatie in het zorgstelsel elk jaar nodig. In 2015 komt de juiste zorg terecht bij de hulpbehoevende en er wordt geen onnodig zorgbudget opmaakt. Daarnaast voorkomt het zorgstelsel dat de zorg in Nederland te duur wordt en niet meer beschikbaar is voor elke Nederlander. In 2018 gaat de laatste fase van het nieuwe zorgstelsel van 2006 in. Dit betekend dat vanaf 2020 de kosten voor de zorg niet meer drastisch zullen veranderen in de aankomende jaren.

De belangrijkste hervorming in 2018

De belangrijkste hervorming die het zorgstelsel in 2018 heeft doorgemaakt is dat gemeenten verantwoordelijk worden voor drie nieuwe beleidsvelden namelijk; de Jeugdwet, langdurige zorg (AWBZ), de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en de Participatiewet.

De Jeugdwet

De Jeugdwet bepaald de nieuwe regels voor de jeugdzorg. Voorheen waren de provincies nog voor verantwoordelijk voor de jeugdzorg die in direct contact stonden met de overheid. Vanaf 2015 zijn de gemeente zelf verantwoordelijk voor de jeugdzorg en opvang.

Langdurige zorg

In de Langdurige zorg zijn grote aanpassingen gemaakt zodat het mogelijk is voor ouderen of chronisch zieken om langer thuis te blijven wonen. Er komt meer budget vrij voor thuishulp en ondersteuning. De gemeente en zorgverzekeraars zijn hiervoor direct verantwoordelijk. Helaas is er wel een beperking van 200.000 mensen die gebruik kunnen maken van instellingenzorg. Valt u daarbuiten dan moet er gebruik worden gemaakt van eigen budget, familie, vrienden of vrijwilligers.

WMO en de participatiewet

De Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) loopt samen met de participatiewet in het zorgstelsel van 2020. Beide wetten zorgen ervoor dat mensen met een beperking terug kunnen naar de maatschappij en ondersteuning krijgen bij hun werk. Ook worden er faciliteiten getroffen voor bedrijven die meewerken aan de participatiewet zodat jonggehandicapten sneller aan de slag kunnen.