Zorgtoeslag in 2020

De Nederlandse overheid verleent elke Nederlander het recht op zorgtoeslag zodat zij de verplichte basis zorgverzekering kunnen betalen. Heeft u recht op zorgtoeslag? Hoeveel zorgtoeslag krijg ik? Beide vragen zijn afhankelijk van uw woonsituatie, inkomen en leeftijd. Lees de voorwaarden voor zorgtoeslag goed door want het onrechtmatig ontvangen van zorgtoeslag kan leiden tot een naheffing van de uitgekeerde toeslagen. Wat wilt u weten over de Zorgtoeslag van 2017; recht op zorgtoeslag, wat is zorgtoeslag of meer over het Nederlandse zorgstelsel

Zorgtoeslag in 2017 en wat gaat er veranderen in 2020?

Elk jaar berekend het Kabinet de jaarlijkse zorgkosten en daarmee de rekenpremie (zorgtoeslag). De zorgtoeslag heeft in 2017 heeft een stijging gekregen van €7 per maand wat het maximale toeslagbedrag brengt op €92 per maand, voor 2020 zal er een stijging zijn van ongeveer €2 wat neerkomt op een maximaal zorgbudget van €94 . Dit zorgt ervoor dat de totale zorgtoeslag van een geheel jaar stijgt met €24 en neer komt op een bedrag van €1037 voor een eenpersoonshuishouden en €1959 voor een meer-persoonshuishouden. Helaas komt hierbij ook een verandering in het eigen risico van de wettelijke verplichte zorgverzekering, want deze ging in 2017 omhoog van €375 EUR naar €385 en blijft gelukkig in 2017 op €385. Het basispakket van de zorgverzekering blijft in 2017 hetzelfde op enkele toevoegingen na zoals een bezoek aan de sportarts en het schrappen van de eigen bijdrage voor gehoortoestellen voor kinderen onder de 18 jaar. Wel zal er een lichte stijging zijn in de basis zorgpremie wat uiteindelijk maximaal neerkomt op €103. Hieronder ziet u een grafiek met de precieze veranderingen in de zorgtoeslag van 2019 die van 2020 zullen later volgen.

Zorgtoeslag 2020 2018 2019
Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw (werknemers) 6,95 procent 6,75 procent
Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw (ondernemers/gepensioneerden) 4,85 procent 5,50 procent
Nominale rekenpremie 1196 euro 1288 euro
Nominale rekenpremie (tot 18 jaar) 0 euro 0 euro
Maximale zorgtoeslag (eenpersoonshuishouden) 942 euro 1013 euro
Maximale zorgtoeslag (meerpersoonshuishouden) 1791 euro 1935 euro

Heeft u recht op zorgtoeslag?

Als Nederlander heeft u altijd recht op zorgtoeslag. Toch zijn er een aantal voorwaarden aan de zorgtoeslag verbonden waaraan u moet voldoen om het te ontvangen. Als Nederlander heeft u vanaf uw 18e jaar recht op zorgtoeslag. Dit geld zelfs als u net bent komen wonen in Nederland of nog nooit eerder recht had op zorgtoeslag. De overheid heeft deze regeling getroffen om de verplichten basis zorgpremie van Nederlanders te verlichten. Vanaf uw 18e jaar is het namelijk verplicht om een basis zorgverzekering af te sluiten. De zorgtoeslag helpt iedereen die 18 jaar of ouder is, waarvan het toetsingsinkomen (bruto) niet hoger is dan €26.316 of het gezamenlijke inkomen met toeslagpartner niet meer dan €32.655 per jaar bedraagt om deze basis premie te betalen. Afhankelijk van uw gegevens, inkomsten en persoonlijke situatie wordt de zorgtoeslag berekend en de hoogte bepaald. Dit kan oplopen tot €78 per maand per persoon en met een toeslagpartner kan het zelfs oplopen tot €149.

Heb ik recht op zorgtoeslag?
Dit kan u zelf berekenen via onze handige proefberekening tabel voor de zorgtoeslag.

Toch zijn er veel mensen in Nederland die denken dat ze geen recht hebben op zorgtoeslag terwijl ze dit wel degelijk hebben. In 2015 ontvangen ongeveer 4,2 miljoen huishoudens zorgtoeslag maar de verwachting is dat er meer mensen recht op hebben. Hierdoor is het belangrijk voor elke Nederlandse burger om te berekenen of hij/zij recht heeft op zorgtoeslag. U kan die toeslag voor de zorg ook met terugwerkende kracht terugvragen. Om dit in werking te zetten kunt u tot 1 september van het daaropvolgende jaar de zorgtoeslag aanvragen, voor 2014 kunt u dus tot 1 september 2015 het aanvullende budget voor de zorgpremie aanvragen.

Wat is zorgtoeslag?

De Nederlandse overheid is een sociale rechtsstaat, dit wil zeggen dat de overheid elke burger met een Nederlands paspoort in zekere mate van zorg voorziet. De regering doet dat sinds de invoering van het nieuwe zorgstelsel in 2006 in de vorm van zorgtoeslag. Met deze bijdrage of toeslag is het mogelijk voor elke Nederlandse burger om zijn verplichte basis zorgverzekering te betalen. Deze basis zorgverzekering is een verzekering die elke Nederlander verplicht moet afsluiten vanaf zijn 18e jaar.

Wanneer is de uitbetaling zorgtoeslag?
De uitbetaling van de zorgtoeslag is altijd rond de 20e van de maand. Valt dit in het weekend dat kan de uitbetaling van de zorgtoeslag op vrijdag of maandag gedaan worden.

De zorgtoeslag ontvang je in maandelijkse termijnen rechtstreeks op je betaalrekening. De uitbetaling van de toeslag voor de zorgverzekering vindt plaats op 20e van de maand ervoor, tenzij deze datum in het weekend of op feestdagen valt dan kunt u de zorgtoeslag de eerstvolgende werkdag verwachten.

Het Nederlandse zorgstelsel

Sinds de invoering van het nieuwe zorgstelsel in 2006 zijn er een hoop veranderingen aangebracht in de wetten die zorgtoeslag garanderen voor elke Nederlander. De grote verandering voor de zorgtoeslag van 2015 is dat de regering minder gaat bijdragen afhankelijk van uw salaris. Om het simpel te zeggen; hoe meer u verdient hoe minder u gaat ontvangen om de zorgpremie te betalen. De basisregel voor hoeveel de overheid bijdraagt aan uw zorgverzekering is als volgt; u ontvangt geen zorgtoeslag als uw toetsingsinkomen per jaar (bruto inkomen per jaar) hoger is dan € 26.316. Heeft u een toeslagpartner dan krijgt u geen aanvulling op uw zorgpremie als het gezamenlijke inkomen hoger is dan € 32.655 (bruto) per jaar.

Wat is het maximaal inkomen voor zorgtoeslag?
Met een bruto salaris van maximaal €26.500 per jaar heeft u recht op zorgtoeslag. Heeft u een toeslagpartner mag u gezamenlijk €32.500 verdienen wilt u recht houden op zorgtoeslag.

Voor ouderen gelden in 2015 andere regels voor de zorgtoeslag. De overheid gaat ouderen in de AOW een speciale aanvulling geven. Dit aanvullende budget wordt berekend aan de hand van uw huidige woonsituatie en zorgkosten. Lees hier meer over de heffingskortingen voor AOW-gerechtigden.

Telefoonnummer belastingdienst toeslagen
Het telefoonnummer van de Belastingdienst voor meer informatie over toeslagen is het nummer van de BelastingTelefoon. Dit telefoonnummer van de belastingdienst is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur via 0800-0543. Het is een gratis nummer.

Heeft u algemene vragen over de zorgtoeslag dan kunt u deze stellen op de vraag & antwoord pagina van Zorgtoeslag.help.