De zorgverzekering

Iedere Nederlander is verplicht om vanaf een leeftijd van 18 jaar een basis zorgverzekering af te sluiten. Dit is in de Nederlandse wet opgenomen omdat Nederland een sociale rechtstaat is waarin burgers en overheid voor burgers zorgen. Iedereen met een zorgverzekering kan daarom gebruikmaken van onze zorgfaciliteiten zoals ziekenhuizen, huisartsen, tandartsen, fysiotherapeuten en andere instellingen gericht op medische verzorging. De basis zorgverzekering is verplicht voor elke Nederlander maar een aanvullende zorgverzekering niet.

Wat wilt u precies weten over de zorgverzekering?

Basis zorgverzekering Aanvullende zorgverzekering
Zorgverzekeringen vergelijken Medische zorg
GGZ behandelingen Fysiotherapie
Tandheelkunde Overige medische behandelingen

De basis zorgverzekering

De basis zorgverzekering dekt in 2015 voor veel mensen te weinig medische kosten. Daarom sluiten veel Nederlanders een extra aanvullende zorgverzekering af. Toch is dit niet altijd nodig om uw zorgkosten te dekken. Het is daarom belangrijk om een afweging te maken op basis van uw huidige benodigde zorg en de kosten.

Wat is een zorgverzekering?
Een zorgverzekering dekt een groot deel van de kosten die u maakt wanneer er medische zorg nodig is om uw persoonlijke welzijn te garanderen. In Nederland is iedereen verplicht om een zorgverzekering af te sluiten en via de zorgtoeslag wordt dit gemotiveerd.

Hieronder staan de medische voorzieningen die worden vergoed door een basis zorgverzekering opgesomd;

Medische zorg

 • Medische zorgen zoals het consult en behandelingen door huisartsen, medische
 • specialisten en verloskundigen
 • Onbeperkt verblijf in elk ziekenhuis in Nederland
 • Wijkverpleging, voor huis aan huis verzorging (inclusief het persoonsgebonden budget (pgb) voor wijkverpleging)
 • Alle medicijnen die via een doktersrecept aangevraagd worden

GGZ behandelingen

 • Specialistische geneeskundige zorg, bijvoorbeeld geestelijke gezondheidszorg (GGZ) via
 • een psychiater, psycholoog (basis GGZ), eerstelijnspsycholoog of een internetbehandeltraject
 • De eerste 3 jaar in een GGZ-instelling )

Fysiotherapie

 • Hulpmiddelen voor behandeling, verpleging, revalidatie, verzorging of specifieke beperking worden vergoed (hieronder vallen geen rollators, krukken, kniebanden en andere eenvoudige loopmiddelen)
 • Onbeperkt fysiotherapie tot uw 18e jaar
 • Fysiotherapie en oefentherapie wordt vergoed vanaf de 21e behandeling (denk hierbij aan de genezing en revalidatie van een chronische aandoeningen)
 • Bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie wordt vergoed tot en met de 9e behandeling

Tandarts & tandheelkunde

 • Tandheelkundige zorg voor kinderen tot 18 jaar (betreft alleen de controle en behandelingen)
 • Tandheelkundige chirurgische zorg zoals behandelingen van de kaakchirurg of een kunstgebit worden voor iedereen vergoed.
 • Fluoridenbehandelingen voor kinderen onder de 6 jaar die blijvende tanden en kiezen krijgen worden vergoed.

Overige medische behandelingen

 • Logopedie voor spraak en articulatie
 • Ergotherapie voor houding en beweging
 • Ziekenvervoer (eerste hulp ambulance of voor chronische behandelingen zoals nierdialyses, chemotherapie, radiotherapie of mensen met een mobiliteitsbeperking zoals bijvoorbeeld rolstoelvervoer of een beperking in gezichtvermogen heeft)
 • Kraamzorg (kraamzorg aan huis)
 • Maximaal drie behandeluren dieetadvies worden vergoed
 • De basiszorgverzekering vergoed drie ivf-behandelingen
 • Dyslexiezorg (op school en aan huis)
 • Begeleiding en hulp bij het stoppen met roken
 • Zintuiglijke gehandicaptenzorg dat zich volledig richt op de zorg voor gehandicapten die niet goed horen, zien of een taalontwikkelingsstoornis hebben
 • Revalidatiezorg voor ouderen

Voorwaardelijke medische vergoedingen door de basis zorgverzekering

De volgende medische zorgen of kosten worden niet gedekt door elke verzekeraar in de basis zorgverzekering. Vraag uw verzekeraar of u een vergoeding krijgt voor deze medische behandelingen om hoge kosten te voorkomen.

 • Behandeling van geïnfecteerde pancreasnecrose (ontsteking van weefsel in de alvleesklier)
 • Behandeling van de ziekte van Crohn (vooral de ernstige vorm hiervan wordt meestal gedekt)
 • Behandeling van hoge bloeddruk via de nieren (dit is alleen voor patiënten die niet meer reageren op de normale behandelingen)
 • Behandelingen van een herseninfarct door het bloedstolsel op te lossen
  Behandeling van lage rugpijn met verdovende geneesmiddelen.

Belangrijk:
Kosten van een privékliniek of zelfstandig behandelcentrum worden niet vergoed door de basis zorgverzekering.

De aanvullende zorgverzekering

Veel kosten worden niet gedekt in de basis zorgverzekering hiervoor kunt u een aanvullende zorgverzekering afsluiten. In deze aanvullende zorgverzekering kunt u zelf aangeven waar u meer medische zorg voor wilt. Denk bijvoorbeeld aan de jaarlijkse tandartsbehandelingen of de eerste 21 behandelingen van de fysiotherapeut.

Zorgverzekeringen vergelijken

Door de vrije markt in verzekeringen kunt u in Nederland kiezen uit honderden verschillende zorgverzekeraars. De kosten tussen zorgverzekeringen kunnen flink oplopen waardoor het voor elke burger belangrijk is om precies uit te zoeken welke zorg hij/zij verwacht te gebruiken in het daaropvolgende jaar. Dit kan een hoop geld besparen en ook de medische zorg versnellen. Hieronder vergelijken wij een aantal zorgverzekeraars voor u.

Heeft u vragen over de basis of aanvullende zorgverzekering dan kunt u deze stellen op de vraag & antwoord pagina van Zorgtoeslag.help.