Toeslagen

In Nederland worden drie soorten toeslagen maandelijks uitgekeerd door de Nederlandse Overheid namelijk de huurtoeslag, zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag. Daarnaast kan u nog een aanvullend budget krijgen namelijk het kindgebondenbudget. Elke soort toeslag dient de burger te ondersteunen in het betalen van zijn verplichte maandelijkse lasten zodat deze zich meer kan focussen op het maken van carrière of het vinden van werk. Daarnaast helpt het mensen in Nederland met het betalen van verplichte verzekeringen zoals een basis zorgverzekering om er zo voor te zorgen dat Nederland een verzorgingsstaat kan blijven. Voor alle informatie over de zorgtoeslag het aanvragen of berekenen ervan kan u terecht op deze website. Voor de overige toeslagen hebben wij aparte websites gemaakt die u hierover volledig informeren.

Huurtoeslag

De huurtoeslag is een maandelijkse bijdrage van de overheid om het betalen van de huur van een huis, appartement of kamer door particulieren haalbaar te maken. De bijdrage kan oplopen tot enkele honderden Euro’s per maand waardoor dit de vaste maandlasten flink kan verlichten. De berekening van de hoogte van de huurtoeslag hangt af van uw persoonlijke situatie, jaarsalaris, toeslagpartners en de maandelijkse huur.

Kinderopvangtoeslag

De kinderopvangtoeslag is een aanvullend budget dat de overheid heeft ingevoerd om ouders te ondersteunen bij het aankopen van kinderopvanguren. Dit zorgt ervoor dat ouders eerder en langer blijven werken wat een positieve bijdrage aan de Nederlandse economie oplevert. De kinderopvangtoeslag wordt bepaald aan de hand van het uurtarief van de kinderopvang, uw persoonlijke situatie, het aantal kinderen en de aantal opvanguren. Wilt u meer weten over de kinderopvangtoeslag lees dan verder op de website Kinderopvangtoeslag.help.

Schuldsanering

Wanneer u in de schuldsanering zit heeft u altijd recht op zorgtoeslag, huurtoeslag of kinderopvangtoeslag. Toch geleden er in de schuldsaneringsregeling andere regels voor de opname van de maandelijkse bijdragen. De bewindvoerder zal u helpen de maandelijkse lasten met de aanvullende toeslagen te betalen. Wilt u meer weten over de schuldsanering en het doorlooptraject dan kan u terecht op de website Schuldsanering.help.

Voor vragen over de desbetreffende toeslag kunt u terecht bij onze vraag en antwoord pagina’s die op elke website te vinden zijn. Daar helpen wij u graag verder.